Tsementmört

 • Kuivsegu Silikaat Tsementmört 100/300 on mõeldud korstnapitside ladumiseks, betoonpindade tasanduskihtide valmistamiseks. Valmissegu saamiseks tuleb kuivsegule lisada vaid vett.
 • Tarnitakse 25 ja 1000 kg pakendites. 
 • Tsementmört 100/300 on mõeldud trepiastmete, tasanduskihtide jms. valmistamiseks
 • Aluspind  peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest.
 • Eemaldada naket takistavad ained – mustus, tolm, rasv jms.
 • Tsementmört 100/300  25 kg kott segada 3 -4 liitri puhta veega.
  Segada kuni segu täieliku märgumiseni. Lisatava vee kogust ei tohi ületada, sest see vähendab segu tugevust ja suurendab mahukahanemist. Valmis segu on kasutatav kuni 2 h. 
 • 25 kg kuivsegust saab 12…13 l valmissegu. 
 • Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5…+30 C. Värskelt valatud kihti tuleb kaitsta vihma, läbikülmumise jt. ohustavate mõjutuste eest. Järelhooldusena kastetakse pinda, vältimaks pinna kiiret kuivamist.
 • Varuda piisav hulk samast partiist pärinevat tsementmörti, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi.
 • Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida toote silma sattumist. Silma sattumise korral loputada rohke veega ja pöörduda vajadusel arsti poole.

 

 

Tsementmört
Näitajaväärtus
Survetugevus:30 N/mm2
Kloriidide sisaldus:0,02%
Tulekindlus:klass A1
Külmakindlus:50 tsüklit
Tihedus:1700 -1800 kg/m3
Kasutusaeg:2 tundi
sertifikaadid 
 
Sertifikaadid
Toodete hinnad leiad meie hinnakirjast

 

Meelespea müüritöödel:

 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

100 aastat kindlat kivi!