Plokiliim

 • On mõeldud silikaatkividest, -plokkidest, savitellistest, kerg- ning betoonplokkidest müüride ladumiseks sise- ja välitingimustes. Talvine plokiliim on mõeldud kasutamiseks kuni -10°C juures.
 • Segu valmistamiseks lisada 25kg kuivsegule 5,5-6 liitrit puhast vett. Segada 3 minutit. Lasta segul seista 5 minutit ja seejärel uuesti korralikult läbi segada. 25kg kuivsegust saab ca 16L plokiliimi. Valmis plokiliimi segu kasutamisaeg on 2 tundi.
 • Aluspind peab olema puhas tolmust ja prahist. Plokiliimi ja aluspinna temperatuur peab olema üle 5°C. Segu kantakse aluspinnale müürikelluga või segukammiga. Segu pritsmed tuleb müüri pinnalt eemaldada koheselt. Tööriistad tuleb puhastada kohe peale töö lõpetamist.
 • Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Võib ärritada silmi, nahka ja hingamisteid. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.
 • Plokiliimi toodetakse tellimuse põhiselt. Toodetakse 25kg ja 1 tonnistes pakkides. Pakendeid kaitsta sademete eest!

 

plokiliim
Survetugevus:klass M10
Tulekindlus:klass A1
Külmakindlus:50 tsüklit
Koostis:tsement, lubjakivifiller, kvartsliiv (0-0,8mm), polümeerid, plastifikaatorid
sertifikaadid 
 
Sertifikaadid
Toodete hinnad leiad meie hinnakirjast

 

Meelespea müüritöödel:

 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

100 aastat kindlat kivi!