Müürimört

Segu valmistamine Töö teostamine Vuukimine Nõuanded 

Müürimört
Mört seob kivid müüritiseks. Kandeseintes on mördikihi põhiülesandeks ülevalt tuleva koormuse edasikandmine alumisele kivireale. Koormuste maksimaalseks edasikandmiseks peavad vuugid olema hästi täidetud ja mört peab saavutama kividega väga hea nakke. See tagab ka müüritise hea helikindluse. Sobivaks mördiks on meil valmistatavad müürimördid M5 ja M 10 (survetugevusega vastavalt 5 ja 10 N/mm2). Kandeseintes leitakse vajalik mark tugevus-arvutustega. Kui vuugid armeeritakse, siis tuleb tagada nake mördi ja armatuuri ning mördi ja tellise vahel.

 

Toote kirjeldus

Silikaat müürisegu M10 on põletatud tellistest, silikaattellistest, keramsiit- ja betoonplokkidest müüride ladumiseks sobiv kuivsegu millele lisatakse vaid vesi. Samuti korstnate ja kaminate ladumiseks. Kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.
Tarnitakse 25 kg ja 1000 kg pakendites. M5 ja M10 – hall suvine ja hall talvine. Kuivsegu on parim kuni 6 kuud peale pakendamist. Ladustamisel tuleb hoida pakendeid kuivas kohas ja alustel.

 

Segu valmistamine

Müürisegu segamisel on oluline jälgida lisatava vee kogust. Vähene vee lisamine jätab segu tahkeks ja mördi paigaldamine ning töötlemine on raskendatud. Samuti tekib ebapiisava nakke oht. Liigselt vedel segu kipub valguma müüritise välispinnale. Samuti on liiga vedela segu puhul oht tugevuskaole. Müürisegu segamisel on hea peale esmast vee lisamist ja segamist (ca. 5-8 minutit) jätta mört seisma (leonduma) ca. 10 minutiks ja seejärel teostada uus segamine. Vaid nii saame tagada kõikide koostisosade ühtlase segunemise. 
M10 25 kg kott segada 4…4,5 liitri puhta veega. Segu tuleb segada kuni täieliku märgumiseni. Lisatava seguvee kogust ei tohi ületada. Valmissegu väljaandvus 14…15l. Valmissegu on kasutatav kuni 4 h. Mördi kulu ½ kivi seina ladumiseks vaata silikaatkivi tabelist.

 

Töö teostamine

Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada. Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne. Aluspind  peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest. Mördi nake ei ole tagatud, kui kasutada liiga suure veesisaldusega või liiga kuivi müürimaterjale. Soovitav on enne ladumist kive niisutada, vältimaks müürisegu kohest kuivamist mördi paigaldamisel laotavale pinnale või järgmise tellise paigaldamisel juba ettevalmistatud mördipeenrale. Müürimördi enneaegne kuivamine tekitab olukorra kus mördi ja tehiskivi vahele ei teki piisavalt naket ja mördis endas jäävad keemilised kivinemisprotsessid poolikuks. Selle esmaseks viiteks on juuspeen pragu mördi ja kivi vahel, mis hakkab endasse koguma sademevete poolt tekitatud niiskust, mis külmudes hakkab müüritist osadeks lõhkuma. Nii võib sellisest märkamatust praost saada aastate möödudes nähtav pragu mille ümbert hakkavad murenema ka tellise servad. Sellise prao parandamata jätmisel tekib risk sademetevee sattumiseks müüritise sisse ja taha, mis omakorda toob kaasa kandeseina konstruktsioonilised kahjustused.
Ladumistöödel paigaldatakse kelluga müürisele sobiv segukogus sõltuvalt müüritise laiusest selliselt, et kivi surumisel oma kohale oleks võimalik vuuk täis pressida. Viimase lihvi kivi asendile võib anda kellusabaga kergelt toksates.
Müürikive ei tohi pärast nakkumist liigutada. Pooleliolevat müüri tuleb kaitsta vihma jt. ohutegurite eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liig kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt ennem mördi tardumist.

 

Vuukimine

tellisseinÜhtlase paksusega vuugid aitavad fassaadi pinnal luua ühtlase müürikirja, mis on eriti oluline puhasvuukmüüritiste korral. Maksimaalse koormuse edasiandmiseks ja kena müürikirja  jaoks peavad kõik vuugid olema täielikult täidetud (ei tohi esineda tühemikke) ja vuugi pind viimistletud. Pinnal esinevad tühemikud nõrgestavad kandepinda, rikuvad välisilmet ja soodustavad sademetevee tungimist sügavale müüritise sisse, mis külmudes hakkab lõhkuma kogu müüritise konstruktsiooni. Müürimördi (vuugi) pinda hakatakse viimistlema peale paigaldamist siis, kui tema pind on muutunud muldniiskeks ehk ei kleepu enam. Kleepuva pinna viimistlemise püüdlusel riskime fassaadipinna määrimisega, liiga kuiva pinda aga ei õnnestu enam siluda. Tehnoloogiliselt eristatakse puhasvuukmüüritiste kumer, nõgus ja sile (kant) vuuki, mida teostatakse spetsiaalse vuukrauaga. NB! Sõrme ja kellusabaga vuuki ei viimistleta. Peale müüritise vuukide kuivamist harjatakse fassaadipind tugeva harjaga segujääkidest puhtaks.

 

Praktilised nõuanded

Müürimört sobib kasutamiseks temperatuuril +5°…+30° C. Alla +10°C hakkavad mördi kuivamis-kivinemisprotsessid aeglustuma. Alla 0°C juures jäätub mördis olev vaba vesi ja kivinemisprotsess peatub ehk müüritis külmub läbi. Seetõttu on ohtlik, kui talvel laotud müüritist ei kontrollita enne koormamist piisavalt, sest kevadel seina sulades võib koormatud sein lihtsalt kokku variseda. Külmumise vältimiseks talvistel müüritöödel tuleb kasutada tootja poolt väljatöötatud talvise lisandiga müürisegu. Alla -15°C on mõttekas müüritööd katkestada, kuna müürsepa energiakulu ja ladumistöödele panustatav (müüritise soojendamine) energia  ületavad mõistlikke kulusid. Oluline on, et paigaldatavad pinnad ja tellised oleks jää ja lumevabad.
Temperatuur üle +20°C keskkond tekitab olukorra, kus paigaldatud segust aurub vaba vesi nii kiirelt välja, et kivinemisprotsess võib jääda poolikuks ning paigaldatud müürisegu jääb tolmama/pudenema. Tulemuseks on kehv nake kivide vahel ja müüritise tugevuskadu. Aktiivne päike otse laotavale pinnale ja tugev tuul kiirendavad veekadu kordades. Sageli võib kuivada segu juba paigaldamise käigus mördivannis. Paigaldatavad pinnad peaks olema tolmu-, pori- ja rasvavabad tagamaks maksimaalset naket mördi ja kivide vahel. Varuda piisav hulk samast partiist pärinevat müürisegu, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi.

 

Ohutusnõuded

Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi tolmu sissehingamist ja segu silmasattumist. Segu sattumisel silma loputada rohke veega ning vajadusel pöörduda arsti poole.

 

Müürimört
NäitajaVäärtus
Survetugevus:5 / 10 N/mm2
Kloriidide sisaldus:0,02%
Tulekindlus:klass A1
Külmakindlus:50 tsüklit
Tihedus:1900-2000 kg/m3
Kasutusaeg:4 tundi
plokiliim 
 
Sertifikaadid
Toodete hinnad leiad meie hinnakirjast

 

Meelespea müüritöödel:

  • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
  • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
  • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
  • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
  • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
  • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

100 aastat kindlat kivi!