Lubiliivsegu

Lubiliiv

Pooltoode loodusliku peenliivaga (0…2), sobib müürimördi ja krohvisegu valmistamiseks.

 • CaO sisaldus 7,5 %.
 • Koostis: kustutatud lubi ja looduslik peen liiv (0 -5,0 mm).
 • Segu niiskus: 5…6 massiprotsenti. 
 • Sõelutud lubiliivsegu maksimaalne terasuurus on 2 mm ning sõelumata lubiliivsegu võib sisaldada kuni 20 mm osakesi.
 • Tarnitakse 40kg või 1000kg pakendites.

 

MÜÜRIMÖRDIKS (MAHUOSADES)
Mark
Lubiliivsegu
Liiv
Tsement
M 5 (5 N/mm2)
3
6
1
M 7,5 (7,5 N/mm2)
2
5
1
M 10 (10 N/mm2)
2
3,3
1
KROHVIMÖRDIKS: SISSEVISKE- VÕI PÕHIKIHIKS
Mark
Lubiliivsegu
Liiv
Tsement
normaalniiskusega ruumides
4
1
-
fassaadidele ja niisketesse ruumidesse
6,5
4,5 ... 5,5
1
Sertifikaadid 
 
Sertifikaadid
Toodete hinnad leiad meie hinnakirjast

 

Meelespea müüritöödel:

 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

100 aastat kindlat kivi!