Kuivbetoon

 • Silikaat kuivbetoon on betoonisegu üldisteks valutöödeks. Täitematerjali fraktsioon on kuni 10 mm. Tarnitakse kuivseguna 25 kg ja 1000 kg pakendites. Valmis betoonisegu survetugevus 20 MPa. 
 • Silikaat kuivbetoon C20 sobib mahukamateks betoneerimistöödeks. Soovituslik betoonikihi paksus on üle 30mm. C20 sobib vundamentide, põrandate, silluste, kandepostide jms. valmistamiseks.
 • Aluspind  peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest.
 • Eemaldada naket takistavad ained – mustus, tolm, rasv jms. 
 • C20 25 kg kott segada 3-3,5 liitri puhta veega. (1000 kg kuivsegule lisada 95 – 115 l vett.) Segu segamisaeg 3…4 minutit. Lisatava vee kogust ei tohi ületada, sest see vähendab segu tugevust ja suurendab mahukahanemist. Valmis segu on kasutatav kuni 2 h. 
 • 25 kg kuivsegust saab 12…13 l valmissegu .
 • Tööde teostamisel kasutada samu töövõtteid, mis valmisbetooniga töötamisel (latiga silumine, tihendamine jne.).
 • Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5…+30 C. Värskelt valatud betoonikihti tuleb kaitsta vihma, läbikülmumise jt. ohustavate mõjutuste eest. Järelhooldusena kastetakse betooni, vältimaks pinna kiiret kuivamist.
 • Varuda piisav hulk samast partiist pärinevat kuivbetooni, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi.
 • Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida toote silma sattumist. Silma sattumise korral loputada rohke veega ja pöörduda vajadusel arsti poole.

 

Kuivbetoon
Fraktsioon:0...10 mm
Min.kihi paksus:30 mm
Survetugevus:20/30 N/mm2
Kloriidide sisaldus:0,2%
Tulekindlus:klass A1
Külmakindlus:50 tsüklit
Tihedus:2100-2300 kg/m3
Kasutusaeg:2 tundi
sertifikaadid 
 
Sertifikaadid
Toodete hinnad leiad meie hinnakirjast

 

Meelespea müüritöödel:

 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

100 aastat kindlat kivi!