KUIVSEGUD:

 Müürimört Krohvisegu Tsementmört Kuivbetoon Lubiliivsegu

 

Meelespea müüritöödel:

  • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne! ladumine
  • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
  • Müüritelliseid ei tohi pärast nakkumist liigutada!
  • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes!
  • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
  • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

 

Müürimört

Müürimört sobib kasutamiseks silikaat- ja põletatud tellistest ning betoonplokkidest müüride, korstnate, kaminate ladumiseks nii sise- kui välitingimustes. Mört seob kivid müüritiseks. Kandeseintes on mördikihi põhiülesandeks ülevalt tuleva koormuse edasikandmine alumisele kivireale. Koormuste maksimaalseks edasikandmiseks peavad vuugid olema hästi täidetud ja mört peab saavutama kividega väga hea nakke. See tagab ka müüritise hea helikindluse. Loe edasi…

 

Krohvisegu

Krohvisegu sobib hästi kasutamiseks krohvitöödeks sisseviske- ja põhikihina. Krohvi ülesandeks on tagada seina visuaalne tasasus ja nägusus. Krohvisegu juures on äärmiselt oluline ka selle funktsionaalsus – ilmastiku- ja niiskuskindlus, pinna tugevus, soojapidavus ning heliisolatsioon. Loe edasi…

 

Tsementmört

Tsementmört sobib hästi kasutamiseks trepiastmete tasanduskihtide valamiseks ning korstnapitsi ladumiseks. Valmissegu saamiseks tuleb kuivsegule lisada vaid vett. Loe edasi…

 

Kuivbetoon

Kuivbetoon sobib hästi kasutamiseks treppide, põrandate, vundamentide, silluste, postide jms valamiseks. Soovituslik betoonikihi paksus on üle 30mm. Loe edasi…

 

Lubiliivsegu

Lubiliivsegu sobib hästi müürimördi ja krohvisegu valmistamiseks. Tegemist on pooltootega loodusliku peenliivaga (0-2mm). Loe edasi…

 

 

100 aastat kindlat kivi!