Silikaatkivist korstnapitsi kasutus- ja hooldusjuhend

korsten042Kuna korstnapits (pealpool katust asuv korstnaosa) peab maja juures taluma kõige ekstreemsemaid kliima- ja temperatuurimõjutusi, siis korstnapitsi pikaaegseks säilitamiseks on tänapäeval vajalik juhinduda alljärgnevast:

  • Meie kliimavöötmes tuleb korstnapits laduda hiljemalt septembri alguses, et üleliigne niiskus saaks korstnapitsist välja kuivada
  • Silikaattellised tuleb enne ladumist korralikult leotada vees, et kuivad kivid ei imaks tsementmördist välja vajalikku niiskust. Kivide leotamine tagab mördi korraliku kivistumise ja välistab puuduliku nakke tekkimist telliste ja mördi vahel
  • Kütta tuleb ainult kuivade puudega, mille niiskussisaldus ei ületaks 20%
  • Pikk ja külm korstnaosa tuleb pööningul soojustada, et vältida külma suitsu moodustumist, mis võib tekitada pigi ja lagundada korstent
  • Korsten tuleb pealt katta plekk- või betoonmütsiga*, mis oleks igast küljest korstnast 50mm laiem. Korstnamüts peab olema kaldega vähemalt 5%, suunaga lõõrist väljapoole ja alaservas lõppema tilgasoonega. Kaldu asetsev korstna pealispind soodustab paremat tõmmet ja takistab tuule puhumist korstnasse.

 

Küttekoldes kasutatava kütuse (puit, õli, gaas) põlemisel eraldub alati veeauru, mis kondenseerub korstnapitsi sisepindadele. Takistamaks tekkiva happelise lahuse imendumist korstnapitsi kividesse peab kasutama happekindlast materjalist lõõritoru (roostevabast terasest või keraamilisest materjalist hülss), mis ulatub pitsi tipust kuni soojustatud vahelaeni (ulatudes läbi soojustamata pööninguosa) või korstnajala põhja. Vastasel korral võib tekkida pigine kondensaat (väävelhappe lahus), mis on söövitava toimega ning hakkab aktiivselt korstna lõõri murendama.
Korstna ladumisel tuleb juhinduda ehitiste tuleohutuse nõuetest EVS 812-3:2007 ja tuleohutuse seadusest. Soovitame korstnat puhastada vähemalt kord aastas.

tellisedtsementmörtKorstnahülssKorstnamüts
SilikaattellisedTsementmörtMetallist hülss*Korstamüts

 

 

* Metallist hülsi pildid AS Silikaat kodulehel on illustreerivad. Kuna korstnate mõõdud võivad olla väga erinevad ja ühtsed standardid mõõtude osas puuduvad, siis valmis hülsse ega plekist korstnamütse meie tootevalikus ei ole. Vajalike mõõtudega tooted saab iga korstnaomanik tellida plekksepatöökodadest.

100 aastat kindlat kivi!