Esileht

Puhas ja korras korsten annab turvatunde!

VentilatsioonilõõridKüttehooaeg on täies hoos. AS Silikaat tuletab meelde ja annab soovitusi korstnaga seotud asjadest, mis võivad olla meelest läinud.
Kui sügisel jäi küttesüsteem hooldamata, siis praegu pole paraku enne külmade raugemist muud teha kui kütta ettevaatlikumalt ja võtta asi ette esimeste soojemate ilmadega kui lumi katuselt sulanud on. Enne uut hooaega kevadel tuleb aga korsten ja lõõrid lasta puhastada ning üle vaadata, et kõik oleks korras, nõuetele vastav ja ohutu kasutamiseks. Seadusega on määratud, et alates 2015 aasta esimesest septembrist peab kõikidel korstnat omavatel majapidamistel olema korstnapühkija (edaspidi KP) tööakt mistõttu võib oodata, et järelevalve ametid jälgivad üsna pingsalt, kas omanikel on ette näidata kutselise KP poolt väljastatud dokument teostatud tööde kohta. Aktis on kindlasti välja toodud teostatud tööde loetelu, hinnang küttesüsteemi seisukorrale, samuti on välja toodud kõik avastatud puudused ja ettepanekud puuduste likvideerimiseks. Avaldatud kokkuvõtte peab KP esitama ka Päästeametile, kes omakorda määrab tähtaja puuduste likvideerimiseks. Loe, mida veel peaks teadma…

Tähelepanu! Ära unusta neid põhitõdesid!

Kuigi aktiivsetes väliehitustöödes on väike paus ei saa me unustada mõningaid põhitõdesid, mida tasuks jälgida ka sisetöödel:

 • Silikaattellistest ja –plokkidest müüritise (sh. korstnapits) ladumisel ära unusta kivisid enne ladumist leotada (niisutada)!
 • Niisutamine on vajalik ehitussegude kivistumiseks. Kui kontaktpind imab segust vee välja, siis segu hoopis kuivab, mitte ei kivistu ning krohv, vuuk jmt. jääb nõrgaks ja pudedaks.
 • Paekivimüüritist ei tohi krohvida tsementi sisaldava krohviga, kuna tsementkrohvi ja paekivi niiskuse imamisvõime on erinev ja talvel külmaga lööb krohvi lahti.
 • Sisemine lõõritoru on väga soovitav kogu korstna ulatuses, kui korstnasse juhitakse pelleti- ja/või suure kasuteguriga katla madala temperatuuriga suitsugaase.
 • Betoonist pindade valamise järgselt kata pind kilega ja/või kasta veega (niisuta). Siis ei kuiva betoonpind liiga kiiresti ning ei teki ohtu, et kuivamisel tekivad betooni sisse praod.
 • Krohvimistööde puhul tekib parem nake aluspinna ja krohvi vahel, kui aluspind on eelnevalt niisutatud!

Õnnitleme võitjat!

Täname kõiki septembrikuu kampaanias "Osta ja võida raha tagasi" osalejaid.
Kampaania võitjaks osutus loosi tahtel hr. Hans Kass. Palju õnne!

Ohutus eelkõige!

karjäärileid2Kaevandamisel jälgib AS Silikaat hoolikalt keskkonda mõjutavaid tegureid ja toodangu kvaliteeti. Aegade jooksul on mõnel Männiku karjääri töölõigul leitud erinevat lahingumoona. Kuna peame oma kohuseks ohutu keskkonna kujundamist, siis väiksemagi kahtluse korral teeme põhjaliku uuringu, millega on tegemist. Vajadusel kutsume kohale pädevad ametiisikud, et saada täiendav hinnang ja kooskõlastada edasised tegevused.
23.-27. mail 2016 toimus Männiku karjääris, koostöös Päästeameti Demineerimiskeskuse ja Kaitseväega pinnase sõelumine. Eesmärgiks oli välja sõeluda ja kahjutuks teha sinna Nõukogude armeest jäänud lõhkamata lõhkekehad.
Tahame garanteerida, et sõelutud katend on 100% lõhkekehavaba ja ohutu nii tarbijatele kui keskkonnale!

Silikaadi liiv on kasutust leidnud ka kunstimaailmas.

2015 aastal kasutati meie Männiku karjääri liiva mitmes huvitavas projektis. Üks neist oli "Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles". See näitus andis ühe võimaliku ülevaate heli, keelt ja teksti ühendavatest kunstilistest praktikatest alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Pikemalt saad lugeda näitusest Kumu kodulehelt siit.


Teine näitus kandis pealkirja „Saaga. Islandi kunsti lood“. Sellel näitusel keskendutakse Islandi kunsti tutvustaval näitusel ennekõike narratiivsele kunstile. Pikemalt saad näitusest lugeda siit.

Kurna liiklussõlme ehitustööd Tallinna ringteel on valmis.  

2015 aasta sügisel valmis Maanteeameti üks selle aasta suuremaid tee-ehitusprojekte - Kurna liiklussõlm Kiili ja Rae vallas. Ehitustöid teostati 2014 aasta kevadest kuni 2015 aasta septembrini. Üks peatöövõtjatest sellel objektil oli RTS Infraehitus OÜ. Ettevõtte tegevusalaks on projektijuhtimine ja peatöövõtt teedeehituses ning keskkonna-, tööstus- ja tsiviilehituses. Firma kogemuste baas on täiendust saanud aastast 2009, mil ettevõte asutati. Kurna objekti üheks koostööpartneriks materjalide osas valiti AS Silikaat. Ehitusobjektil täitematerjaliks kasutatud liiv tarniti suures osas Männiku karjäärist, mida opereerib AS silikaat. Männiku karjääri sobival kaugusel olev asukoht ja karjääri paindlikud tingimused võimaldasid sujuvat materjali tarnet ja tööde teostamist.

Objekti kohta saab täiendavalt lugeda Maanteeameti kodulehelt: www.mnt.ee

 

Võrguplatsid ja mänguväljakud korda!

Silikaadi Männiku karjääri liiv on jätkuvalt nõutud ka spordimaailmas. Soojade ilmade tulekuga korrastatakse ja uuendatakse paljusid palliplatse ja spordiväljakuid. Sellega seoses, et nõudlus liivale on hüppeliselt suurenenud, palume liiva ostusoovist aegsasti teada anda. See võimaldab meil tagada teie sujuvama teeninduse väikseima ajakuluga.
Palliplatside ja spordiväljakute liiv on peene fraktsiooniga, hele (nagu rannaliiv), pestud ja sõelutud. Nõrgumisel viib vesi liivast kaasa saviosakesed, mille tõttu on liiv puhas ja ei tolma liigselt. Silikaadi karjääri liiva on teiste hulgas kasutanud FC Nõmme Kalju, Selveri Võrkpalliklubi, FC Kose jt.  

Miks valida AS Silikaat koostööpartneriks oma kodu ehitusel?

 • 105 aastat kogemusi ja tootearendust
 • Vastupidav, sertifitseeritud ehitusmaterjal, mis peab vastu Eesti muutlikule kliimale
 • Koduehitaja rahulolu on tagatud

Silikaattellistest hooneAS Silikaat on läbi aegade ainuke silikaatkivi tootja Eestis. Ettevõtte kaubamärk ulatub aastasse 1910. Selle aja jooksul on pidevalt arendatud ja parandatud tootevalikut, et võimaldada elukestva ehitise rajamist. Eestimaalased on terves maailmas tuntud oma töökuse ja enda kätega meisterdamise poolest, mistõttu soovib AS Silikaat pakkuda oma klientidele parimaid ehitusmaterjale, mis võimaldavad kujundada igal koduomanikule meelepärase ja soliidse elamu. Lisaks maja ehitamisele on laienenud silikaattellise kasutusvõimalused ka maja ümber:

 • võimalus laduda silmapaistvaid aiaposte spetsiaalsetest aiaposti moodulitest
 • miks mitte laduda endale stiilsetest klombitud silikaattellistest vastupidav grillahi
 • või omapärane praktiline ja põnev lille- või taimekast

Silikaat sai tunnustuse järjepideva kvaliteedi tagamise eest

iso14001estAS Silikaadile väljastati 3.juulil 2013 ISO sertifikaadid, mis annavad kinnituse, et ettevõte tagab klientidele kvaliteetseid tooteid ja tehes seda keskkonnasäästlikult.

Sertifikaadi saamine kinnitas AS Silikaadi püüet parendada toote/teenuse ning tööprotsesside kvaliteeti ja seda kõike võimalikult keskkonnasäästlikult.

ISO 9001 tõestab, et ettevõte tagab klientidele lubaduste täitmise. Selleks peab ettevõte demonstreerima oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid/teenuseid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele. ISO 14001 hoolitseb organisatsiooni ümbritseva keskkonna säilimise eest.

Sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Eesti OÜ väljastas AS Silikaadile ISO 14001:2004 ning ISO 9001:2008 standardite nõuetele vastavad sertifikaadid.

 

Silikaat pälvis Keskkonnateo tiitli mäenduses

Silikaat aukiri Keskkonnategu Mäenduses 2012Mäeinstituut omistas mäekonverentsil konkursi „Keskkonnategu Mäenduses 2012“ laureaadi tiitli AS Silikaadile, kelle liivakarjääridesse on rajatud 7,5 kilomeetri pikkused kaitsealuste kivisisalike jooksurajad.

Silikaadi kaevandusalal elavad I ja II kategooria kaitsealused liigid kõre ja kivisisalik, samuti on leitud musträhni, nõmmelõokese ja väiketülli elupaiku. Arvestades haruldaste ja kõrgelt kaitstud liikide esinemist Männiku karjääris on Silikaat koostöös teadlastega rajanud nende elupaikade säilitamiseks kõik vajalikud tingimused.

Silikaat on teinud mahukaid investeeringuid kivisisalike elupaiga rajamiseks. Teadaolevalt on tegemist pindalaliselt suurimatest ja ka kallimatest keskkonnakaitselistest ettevõtmistest väljaspool mäeeraldise piire. Lisaks kaitsealuste elupaikade hoidmisele ja loomisele on Silikaat investeerinud säästlikku kaevandamisse. Täielikult on välja vahetatud kasutatav tehnika, mis on kaasaegne ja ökonoomne ning võimalikult ohutu keskkonnale.

Silikaadil on tulnud tegeleda ka paljandamistööde teostamisel ilmnenud ohtliku probleemiga – Nõukogude sõjaväe jääkreostus ehk lõhkekehad. Praeguseks on leitud ja kahjutustatud ca 200 lõhkekeha.

Silikaadi liiv suundub spordimaailma

Nõmme Kalju jalgpalliklubi avas koostöös Silikaadiga Eesti esimese täismõõtmetega ja rahvusvahelistele nõuetele vastava rannajalgpalliväljaku. Väljaku rajamiseks kulus 1500 tonni liiva, mis toodi Nõmme Silikaadi karjäärist. Nüüd on Silikaadi liiv suundunud ka spordimaailma. See liiv paitab kukkumisel põlvi! Silikaadi liiv on  peene fraktsiooniga, hele (nagu rannaliiv), pestud ja sõelutud liiv.  See liiv on saadud pumbaga kaevandamise teel sinakate veekihtide alt. Nõrgumise tulemusel viib valguv vesi endaga kaasa lahustunud saviosakesed, milletõttu on liivast  välja  kantud liigne tolm. Just selliste omadustega liiv on kasutusel rannajalgpallis. Silikaat Grupp pikendas 2012 aastal jalgpalliklubiga koostöölepingut kolmeks järgnevaks aastaks, hõivates Järve Keskuse kaubamärgiga Kalju noorte peasponsori positsiooni.

Silikaat soovib koostöös Nõmme Kaljuga suurendada spordiala kättesaadavust ja seeläbi süstida ka noortesse jalgpallipisikut. Nii Nõmme, Tallinna kui ka kõigi meie noorte sportlike ettevõtmiste toetamine annab positiivseid emotsioone kogu ühiskonnale ning loob paremad võimalused riigi tulevikulootuste arenguks.

100 aastat kindlat kivi!